V-specシリーズ

V-specで詫間の激流を攻略 by 新田

 

 V-specを駆使しテクニカルな詫間を攻略!